Rosita-sorsan raportti 1.4.2004

Ramstedtin kirjoittaa muistelmissaan:
"Viihtyisyyttä ja kauneuden tavoittelua japanilaiset pitävät sivistykseen kuuluvana. Jo hyvin pian Japaniin tuloni jälkeen huomasin lehtiä lukiessani, että kun puhuttiin sivistyksestä, se jaettiin kolmeen osaan: henkiseen, esteettiseen ja aineelliseen sivistykseen; meillähän puhutaan vain ensiksi- ja viimeksimainitusta sivistyksenlajista."


ALOITA