edellinen<| x| >seuraava
Johanneksen kirkko otettiin uudelleen käyttöön 1997.
Silloin pahimmat sodan aiheuttamat vauriot oli korjattu mutta vieläkin on kovasti hommia.